Mlýn ve Starých Dorbrkovicích

Památkově chráněný objekt

    Jedná se o nemovitost zapsanou do kulturního památkového seznamu roku 1958. Významný je především, jako památkově chráněný technický komplex. A je to jedna z významnývh památek svého druhu v Čechách (stavebníkem byl krumlovský primátor Matyáš Hölderle ze Schottenbergu). Napravo od vjezdové brány stojí pozdně gotické věžové stavení, kryté strmou polovalbovou střechou s unikátním, originálním krovem, přibližně z 16. století. Do dvora vede brána s renesančním atikovým nástavcem. Protější patrové obytné stavení má pozdně gotické jádro, přestavěné v renesanci (z té doby pochází i komíny se sgrafitovou výzdobou). Dnešní podoba obytné stavby je klasicistní. V budově mlýnice se nachází mlecí zařízení z roku 1938, které je ve stavu nefunkčním, ale má významnou vzdělávací a estetickou hodnotu.

Dohledané názvy

 tohoto objektu:

mlýn č. p. 1

Dobrkovický mlýn

Hamerský mlýn

Hölderův mlýn 

Jezuiter Hamer 

Hammermühle

Hamer - Torkowitz

Akuality-News


Video vytvořené k hledání podpory na obnovu střechy stodoly v roce 2019:

Podpořili nás:


The Friends
of Czech Heritage