Již máme stavební povolení

    Díky snaze všech zúčastněných a především díky našemu projektantu panu Ing. Karlu Jandourkovi se nám podařilo vyřídit veškeré formality a nyní je vydáno stavební povolení.