Zřídili jsme transparentní účet

25.01.2019

Zřídili jsme transparentní účet pro Všechny, kteří chtějí podpořit opravu mlýnu ve Starých Dobrkovicích. Bude výhradně sloužit k financování oprav toho objektu.

č. ú.: 115-8663010257/0100