Aktuality-News

Zřídili jsme transparentní účet pro Všechny, kteří chtějí podpořit opravu mlýnu ve Starých Dobrkovicích. Bude výhradně sloužit k financování oprav toho objektu.

Díky snaze všech zúčastněných a především díky našemu projektantu panu Ing. Karlu Jandourkovi se nám podařilo vyřídit veškeré formality a nyní je vydáno stavební povolení.