Aktuality-News

Iva Bittová spojila s kytaristou Vladimírem Václavkem, aby napsali a nahráli krásný dvoj CD Bílé Inferno. Zpěvačka zůstala věrná svému čisté estetice, nechala písně ukázat svou sílu bez vetších ozdob. Václavkova hra na kytaru a vokály často doprovázejí smyslné(a velmi kreativní) vokály a hru na housle samotné Bittové.
Písně jsou dlouhé, opakující se...

Zřídili jsme transparentní účet pro Všechny, kteří chtějí podpořit opravu mlýnu ve Starých Dobrkovicích. Bude výhradně sloužit k financování oprav toho objektu.

Díky snaze všech zúčastněných a především díky našemu projektantu panu Ing. Karlu Jandourkovi se nám podařilo vyřídit veškeré formality a nyní je vydáno stavební povolení.